Zielona Góra JUG

New books from O'Reilly

| Komentarze

We are happy to say that O’Reilly media publishing has decided to continue their support of ZgJUG in season 2015/2016. Our small but vibrant community of programmers has just received next batch of paper books. Rules in order to get one copy, are the same as it was before. We want to reward speakers for their effort put into preparing presentations. One book is dedicated for one monthly meeting.

Miło nam ogłosić, że wydawnictwo O’Reilly postanowiło kontynuować swoje wsparcie dla ZgJUG w sezonie 2015/2016. Nasza mała, ale tętniąca życiem społeczność programistów otrzymała właśnie kolejną partię papierowych książek. Zasady odnośnie uzyskania jednej kopii są takie same, jak to było wcześniej. Chcemy nagradzać prelegentów za ich wysiłek włożony w przygotowanie prezentacji. Jedna książka przeznaczona jest na jedne miesięczne spotkanie.

Komentarze