Zielona Góra JUG

Zapowiedź spotkania grudniowego

| Komentarze

Nasze ostatnie tegoroczne spotkanie odbędzie się 21-ego grudnia w pubie Haust. Rozpoczęcie o 18:30, a obydwa tematy tego dnia przygotowane są we współpracy z firmą Cinkciarz.pl.

Prelegentami będą: Jędrzej Andrykowski (testy CDC) oraz Piotr Joński (POJO Tester).

CDC to skrót od Customer-Driven Contracts. Jest to metodologia tworzenia usług, w której stroną nadrzędną i definijuącą interfejs jest jej konsument. Odwraca to całkowicie podejście do tworzenia usług sieciowych, a także pozwala na spojrzenie na problemy związane z upublicznianiem API z zupełnie nowej perspektywy. W trakcie wykładu Jędrzej zaprezentuje również narzędzie Spring Cloud Contract Verifier, które ułatwia zastosowanie tej filozofii.

Z kolei Piotr przedstawi nam swoje własne narzędzie do testowania POJO, które zdejmuje z nas nieprzyjemny obowiązek żmudnego pisania testów do prostych klas Javy. Z Pojo Tester możecie zapoznać się pod tym adresem.

Komentarze