Zielona Góra JUG

Podsumowanie spotkania wrześniowego

| Komentarze

Nasze pierwsze całkowicie samodzielne spotkanie w nowym sezonie miało miejsce tradycyjnie w ostatnią środę miesiąca. Tym razem był to 27 września, a sponsorem spotkania było Sygnity Business Solutions!.

Pierwszym gościem był przybyły aż z Bukaresztu przedstawiciel Oracle, Łukasz Klimas. Na co dzień zajmuje się środowiskiem chmurowym Oracle i tego też dotyczyła prezentacja. Skoncentrował się głównie na ofercie PaaS, czyli dostarczaniu platformy jako serwisu (choć Oracle oferuje również IaaS i SaaS) ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb developerów. Omówił development w Java Cloud Service i Application Container. Te ostatnie to usługi opakowane w Dockera. Rozwiązanie Oracle okazuje się być bardzo kompleksowe: pozwala na chmuryzację istniejących rozwiązań, tworzenie nowych przy pomocy specjalnego Developer Cloud Service, gdzie zintegrowany jest pełen cykl wytwarzania oprogramowania, oraz migrację między technikami wirtualizacji. Na końcu mogliśmy zobaczyć żywe demo deployowania rozwiązania.

Drugi temat zaprezentował laureat nagrody “JUG Majster”, Marcin Stożek. Pokazał nam swoje ostatnie odkrycie, czyli Nginx sterowany Luą, czyli OpenResty. Po krótkim wprowadzeniu w stylu what-is-what, zobaczyliśmy krótkie, acz treściwe skrypty Lua, które szybko pozwalały dodać do serwera HTTP takie możliwości jak: ID korelacji, zarządzanie sesjami, modyfikowanie zawartości “w locie” oraz bronienie strony przy pomocy firewalla.

Materiały

Przypominamy o:

  • możliwości ocenienia prezentacji (tutaj). Znowu czekają nagrody!
  • wejściówkach na różne imprezy do wzięcia za darmo (szczegóły w poprzednich postach)
  • poszukiwanych prelegentach i sponsorach

Komentarze