Zielona Góra JUG

Podsumowanie spotkania styczniowego

| Komentarze

Nowy rok powitaliśmy z Software Mill i jego dwoma pracownikami w ramach świętowania 10-lecia tej firmy. Spotkanie rozpoczął Jacek Kunicki prezentacją o strumieniach i Alpacce. Po krótkim wstępie teoretycznym, gdzie omówił podstawy pracy ze strumieniami, przeszedł do kodowania na żywo, aby pokazać nam jak to wszystko działa w praktyce (tutaj dostępny jest kod.

Po przerwie zajęliśmy się przeglądem kodu z Sebastianem Rabiejem. Pochyliliśmy się nad samym procesem oceny cudzego kodu, ale też jego znaczeniem dla innych członków grupy. Oprócz typowo technicznych aspektów, Sebastian zwrócił również uwagę na kwestie psychologiczne.

Dla wszystkich, którzy chcą ocenić spotkanie, przygotowaliśmy ankietę. Przypominamy o nagrodach za jej wypełnienie!

Komentarze