Zielona Góra JUG

Fundacja NeuroN szuka pomocy

| Komentarze

Fundacja NeuroN zwróciła się do nas z prośbą o pomoc. Sprawdźcie czy chcielibyście wziąć udział w poniższej inicjatywie.

W Polsce w ramach innowacji społecznych Fundacja NeuroN buduje pierwszą na świecie platforma dla dzieci i młodzieży, za pomocą której za realizację małych projektów społecznych będzie można zdobywać stypendia.Projekt ma na celu przeciwdziałanie depresji wśród najmłodszych przez aktywizację, a także wyrównywanie szans i rozwijanie kompetencji miękkich. Szkoły niestety nie dają możliwości praktycznego realizowania projektów, które mogą być bardzo różne:

  1. zebranie środków i posadzenie 30 drzew w wymierającym parku,
  2. zbiórka ubrań dla bezdomnych,
  3. stworzenie podcastu z osobami sławnymi, który zachęci do bycia eco,
  4. zorganizowanie warsztatów w szkole poruszających temat osób niewidomych i tego, jak można im pomóc etc.

Projekt powstaje w oparciu o rozwiązania AWS z wykorzystaniem języków kodowania Java, .Net i React. Obecnie Fundacja NeuroN poszukuje 2 programistów programujących w języku Java.Projekt powstaje ze wsparciem materialnym AWS, Atlassian i Figma. Wśród realizatorów projektu jest też wielu specjalistów różnego zakresu, a wszyscy działają zdalnie z wykorzystaniem Slacka.

Za pomocą platformy dzieci i młodzież będą mogli:

  1. zdobywać stypendia i rozwijać kompetencje miękkie w oparciu o grywalizację.
  2. korzystać z darmowych narzędzi i komunikatora,
  3. pozyskiwać partnerów i współorganizatorów,
  4. otrzymywać darmowe wsparcie mentorów i szkolenia,
  5. gromadzić środki w ramach fundraisingu
  6. Wchodzić w partnerstwa z firmami, za pomocą tego rozwiązania firmy będą mogły wspierać młodzież i promować własne marki przez wskazywanie na bycie odpowiedzialnym społecznie – takim firmom znacznie obniży to koszty organizacji kampanii społeczno promocyjnych.

Warto zaznaczyć, że projekt jest oparty o badania potrzeb, a także raporty przedsiębiorczości wśród młodzieży i zachowań młodzieży na rynku pracy.

Social media: https://www.facebook.com/sopacorn
Blog projektowy: https://confluence.smartoakprojects.com/pages/viewrecentblogposts.action?key=OSOP
Kontakt: neuronfoundation@smartoakprojects.com

Komentarze